โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
222 หมู่ 4 บ้านดอนแดง  ตำบลบ้านเสียว  อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
เบอร์โทรศัพท์ 042-530618
เอกสารภายใน
กรอกรหัสผ่านเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร