รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
222 หมู่ 4 บ้านดอนแดง   ตำบลบ้านเสียว  อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
เบอร์โทรศัพท์ 042-530618


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :